KindyROO Potansiyeli Açma Programı (PAP)

 • KindyROO tarafından geliştirilen bu program, refleks söndürme, duyusal bütünleme, motor ve algı gelişimi gibi bölümler içerir.
 • Avustralya’daki ilkokullarda 5 – 11 yaş arası 407 çocuk , 10 aylık bir süreçte bu araştırmaya katılmıştır.
 • Değerlendirme yöntemleri olarak DAP ve Avustralya’nın ulusal değerlendirme programı olan NAPLAN kullanılmıştır.
 • Sadece 10 ay KindyROO Potansiyeli Açma Programı’na katılan çocukların gelişimsel yaşları 2,4 yıl ilerlemiştir!
  Devamı

Erken Çocukluk Döneminde Yapılan Yatırım

 • Nobel ödüllü ekonomist James J. Heckman tarafından 2006 yılında yayımlanan araştırmaya göre, erken çocukluk döneminde yapılan 1 Dolarlık yatırım 7 Dolar olarak dönüyor.
 • Bu, hayatın herhangi bir döneminde yapılan yatırımlara oranla katbekat daha kârlı. Devamı

0-3 Yaş Beyin Gelişimi ile İlgili Gerçekler

 • Yıllar süren araştırmalar göstermiştir ki bir çocuğun ilk yıllarının, tüm hayatını üzerinde çok önemli etkileri var.
 • Beyin hücreleri arasındaki bağlantılar 1 yaşa kadar iki katına çıkar ve 3 yaş itibariyle yetişkin beyin hacminin %80’ine gelir. Devamı

Fiziksel Gelişim – Okul Başarısı İlişkisi

 • Bu kesitsel araştırma, 2038 çocuk üzerinde yapıldı.
 • Fiziksel beceriler arttıkça okul başarısının da yükseldiği bulundu.
 • Özellikle motor beceri seviyesinin akademik başarı ile doğrudan ve çok güçlü bir ilişkisi olduğu kanıtlandı. Devamı

2 Yaş Motor Gelişimi – Matematik İlişkisi

 • Bu araştırma, 450 adet 2 yaş 4 aylık çocuk üzerinde yapıldı.
 • Araştırma sonucunda, matematik ve motor becerileri arasında güçlü bir ilişki gözlendi. 4-5 yaştaki matematiksel beceri, yetişkinlikteki matematik becerisinin göstergesi oluyor. Devamı

4 Yaş Motor Gelişimi – Zihinsel Beceri İlişkisi

 • Bu araştırma, 32 adet 4 yaşında çocuk üzerinde yapıldı.
 • Araştırma sonucunda, erken çocukluk döneminde total motor becerisinin hem sözel zekâ (.49) hem sözel olmayan zekâ (.40) hem de IQ (.58) ile anlamlı korelasyonu bulundu. Devamı

Web Tasarım Düzenleme