KindyROO, sadece bir oyun grubu değildir, eşsizdir! Avustralya kökenli, temeli 1950’lerde atılan, 1982 yılından beri de günümüz formatında uygulanan eşsiz bir 0-6 yaş ebeveynli çocuk gelişim programıdır. Dünyanın birçok ülkesinde 200’e yakın şubesi bulunmaktadır.KindyROO, benzer yaş grubu ve formatlarda hizmet veren ve çocuk gelişim prensiplerini kısmî olarak uygulayan ebeveynli oyun grubu aktivitelerinden biri değildir. Yıllar süren deneyimler ve araştırmalar sonucu geliştirilmiş bütünsel gelişim yaklaşımlı özgün bir “SİSTEM”dir. Bu sistem sadece eğitim içeriği ile değil; şube işleyişi, düzeni, görünümü, ekipmanları, müzikleri ve kurumsal kültürü ile bir bütündür.

Düzenli olarak katılan her çocuğa gözle görülebilir katkıları olan KindyROO, başarılı sonuçları ile 0-6 yaş erken çocukluk dönemi gelişiminde eşsiz ve rakipsizdir. Bunun altında yatan birçok sebep vardır. Bu sebepleri dört başlık altında inceleyebiliriz:

Programın İçeriği ve Uygulanışı

KindyROO, 1982’den beri günümüz formatında uygulanan ve akademik, sportif, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında başarı sağlayan bir programdır. Bu konu üzerine yapılmış olan bilimsel araştırmaları incelemek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
 • KindyROO, çocukların genetik potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmelerini sağlar.
 • Tüm bunları oyun grubu formatında uyguladığından, hem yetişkinler hem çocuklar keyifle devam eder.
 • Haftalık seanslara veliler, çocuklar ile birlikte katılır. Bu önemlidir, çünkü çocukların ilk ve en önemli öğretmenleri ebeveynleridir.
 • Aktivitelerin yaptırılması esnasında sebep-sonuç ilişkileri ile veliler bilgilendirilir. Bu sayede yapılabilen ev tekrarları ile gelişim hızlanır ve kalıcı hale gelir.
 • Böylece çocuklar okul, spor, sanat gibi alanlarda becerikli; sosyal etkileşimleri yüksek; sağlıklı duygusal yönetime sahip bireyler olurlar.
 • KindyROO’nun bütünsel gelişimi destekleyen programı sayesinde çocukların vücutları ve beyinleri çok yönlü gelişim gösterir. Hem analitik, hem yaratıcı hem de sosyal zekâları yüksek seviyede olur.
 • Bu da yetişkin hayatlarında yalnızca yapmayı başardıkları için sevmedikleri işleri yapan, kısıtlanmış bireyler olmalarını önler. İstekleri doğrultusunda her şeyi başarabilen, özgüvenli, çok yönlü ve özgür bireyler olmalarını sağlar.
 • Liderler de böyle bireylerden çıkar.
 • Böyle bir gelişim süreci de hem çocuklar hem de aileler için mutluluğu beraberinde getirir.
 • KindyROO’nun faydalarını daha detaylı olarak incelemek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Program ve Ekip

Programın bu kadar iyi sonuçlar vermesinin sebebi, çocuk gelişimini ilgilendiren tüm bilim dallarının prensiplerini içinde barındırması ve bu alanlardaki yeni bilimsel araştırmalar ışığında sürekli güncelleniyor olmasıdır. Eğlenceli bir oyun grubu görünümünde olsa da içeriği eşsizdir. KindyROO, pedagoglar, eğitimciler, fizyoterapistler, çocuk doktorları, duyu bütünleme uzmanları gibi multi-disipliner profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmıştır.

Önemli bir konu da programın doğru uygulanması için harcanan çabadır. KindyROO merkez ofis çalışanları, şube kurucuları ve eğitmenleri Avustralya tarafından titiz bir eğitimden geçerek işe başlarlar. Her yıl pekiştirme eğitimleri alarak bilgilerini ve uygulama detaylarını güncel tutarlar. Hem Avustralya hem de Türkiye Merkez Ofisleri şubelerin eğitim standartlarını, fiziksel koşullarını ve işleyişlerini düzenli olarak denetler.Programın hazırlanmasında ve güncel bilimsel araştırmalar ışığında geliştirilmesinde yer alan uzmanlardan bazılarını tanıyalım.

Margaret Sassé

Margaret Sassé

Zamanının çok ötesinde bir insan…

Margaret’ın hayatına bir göz attığımızda, KindyROO’nun ne olduğunu ve neden bu kadar iyi çalışan bir sistem olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz.
 • 1929 Melbourne, Avustralya’da doğan ve 2009 yılında vefat eden KindyROO sisteminin yaratıcısı Margaret Sassé, hemşire ve öğretmen idi.
 • 1950’lerde öğretmenlik yaparken öğrenme güçlüğü çeken çocukların aslında zeki çocuklar olduklarını fark ederek öğrenmelerini engelleyen gelişimsel aksaklıkları incelemeye başladı.
 • Uluslararası arenada bu alanda çalışan profesyoneller ile irtibata geçerek nörolojik ve gelişimsel sorunları çözmeye yarayan yenilikçi teknikler uyguladı. Bu teknikler klasik sınıf eğitiminden ziyade fiziksel aktivitelerden oluşuyordu.
 • Sassé, bu tekniklerin çocukların gelişimine standart derslerden çok daha fazla katkıda bulunduğunu gözlemleyerek zamanın Millî Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçti. Ancak bu yenilikçi yaklaşımına olumlu bir cevap alamadı.
 • Yılmayan Sassé, araştırmalarına devam ederek nöro-fizyolojik çocuk gelişimi üzerine uzmanlaştı. İlerleyen yıllarda da bu alanlarda araştırmalar, kitaplar ve eğitim videoları yayınladı.
 • 1972 yılında öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için ANSUA isimli kâr amacı gütmeyen bir duyusal-motor program başlattı.
 • Oluşmuş sorunları çözmek üzerine çalışırken hâlâ daha iyisini yapabileceğini biliyordu. Ve o kilit soruyu sordu: “Modern hayatın getirdiği hareketsizlik ortamında neden çocukların okula başlayıp başarısız olmalarını bekleyelim ki?
 • “Doğumdan itibaren doğru temeli atarak sorunların oluşmasını engelleyelim ve çocukların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini destekleyelim!!!”
 • Çünkü çocuk gelişiminin sıralı bir sistematikle ilerliyor olduğu artık kanıtlanmış bir gerçekti. Yani bir gelişim aşaması tamamlanmadan diğerine geçilemiyordu.
 • Bu sayede bebekler, okul öncesi çocuklar ve ailelerinin katılacağı bir sistemi hazırlamaya başladı. Nöro-fizyolojik gelişim üzerine tüm uzmanlık alanlarında çalışan profesyonellerden destek alarak 1982 yılında KindyROO programını günümüzdeki ebeveynli oyun grubu formatına getirerek uygulamaya başladı…
 • Margaret Sassé’nin vizyoner yaklaşımı, azmi ve üstün çabaları sayesinde büyük zorluklarla başlatılan KindyROO, günümüzde birçok profesyonel destekçisi olan ve uluslararası alanda onlarca ülkede yüzlerce merkezi olan bir sisteme dönüştü.
Dr Jane Williams

Dr. Jane Williams RN (Paeds) BMgt CertTertTeach PhD

Çocuk Gelişimine Adanmış Bir Hayat…

 • Margaret Sassé’nin kızı ve KindyROO’nun Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Genel Müdürü olan Dr. Jane Williams, dünyanın ileri gelen çocuk gelişim uzmanlarındandır.
 • Williams aynı zamanda İşletme Lisans Mezunu, Nöro-Gelişimsel Danışman, James Cook Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi, Çocuk Hemşiresi, Bilateral Entegrasyon Uygulama Uzmanı, INPP Nöro-Fizyolojik Psikoloji ve ILS Ses Terapisi Uygulama Uzmanı, Global Scientific Parenting Alliance Fahri Üyesi ve J&J Baby Danışma Kurulu Üyesidir.
 • 30 yılı aşkın süredir bebekler ve çocuklar üzerine çalışan Dr. Jane, işine aşık!
 • KindyROO programının hazırlanması ve bilimsel araştırmalar ışığında güncellenmesinde çok emeği olan kişilerden biridir.
 • Hâlen erken çocukluk dönemi gelişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir ve uluslararası çapta üniversitelerde ve ilgili organizasyonlarda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Dr. Meredith Sheil MBBS FRACP PhD & Dr. Mary-Lou Sheil MBBS DCH (London)

 • KindyROO Sisteminin geliştirilmesi ve güncellenmesi konusunda önemli kişilerden biri de Dr. Meredith Sheil’dir.
 • Kendisi çocuk doktoru ve tıbbi araştırma uzmanıdır. 20 yıllık çocuk doktorluğu sonrasında Sydney Üniversitesi’nden PhD ünvanını almıştır.
 • Annesi Dr. Mary-Lou Sheil, Margaret Sassé’nin kardeşidir ve 40 yılı aşkın kariyeri boyunca davranış ve öğrenme güçlüğü olan çocukların tedavisi ile uğraşmıştır.
 • Sassé ve Sheil kardeşler erken çocukluk dönemi gelişiminde çığır açan öncüler olarak birlikte ve ayrı ayrı birçok makale, araştırma, kitap ve video serileri ortaya çıkartmışlardır.

Bindy Cummings B.Ed (Hons)

 • KindyROO’da araştırma, geliştirme ve eğitmen eğitimleri üzerine çalışmaya devam eden Cummings, öğretmendir.
 • Aynı zamanda Nöro-Gelişim Danışmanı, Erken Çocukluk Dönemi Okutmanı, KindyROO Eğitmen Eğitimcisi, INPP Nöro-Fizyolojik Psikoloji ve ILS Ses Terapisi Uygulama Uzmanıdır.

Roslyn Littlejohn B.Ed

 • KindyROO global eğitim planının editörü ve eğitmen eğitimcisi olarak çalışmaktadır.
 • Roslyn Littlejohn, matematik öğretmenidir.
 • KindyROO’nun beyin nörolojisi üzerine olan etkisini analitik yaklaşımı ile programların güncellemesine yansıtır.
Marianne Shriever

Marianne Schriever B.Ed

 • 40 yılı aşkın eğitmenlik ve okul müdürlüğü deneyimi olan Marianne, KindyROO eğitim programının hazırlanmasında ve güncellenmesinde yer alan kişilerdendir. Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Uzmanı, Eğitim Uzmanı, İşitme eğitimi konusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmiş olan bir TLP Ses Terapisti ve INPP Nöro-Fizyolojik Psikoloji Uygulama Uzmanıdır

KindyROO’ya Özel Geliştirilmiş Ekipmanlar

Kullanılan ahşap ekipmanlar, KindyROO sisteminin kurucuları tarafından fizyoterapistler, çocuk gelişimciler ve nörologlar danışmanlığında özel olarak tasarlanarak geliştirilmiştir.

Avustralya merkez ofis tarafından ekipmanların teknik çizimleri paylaşılır. Türkiye’de işinin ehli marangozlar tarafından çizimlere göre birebir üretilir.

Ekipmanlardaki 1 santimetrelik sapma bile gelişimsel aksaklıklara yol açacağından çizimlere göre titizlikle üretilmesi konusu büyük önem taşır.

Ayrıca bu ekipmanların doğru kullanılması da çok önemlidir.KindyROO Eğitmen Eğitimleri’nde bu konu hassasiyetle ele alınır. Ekipmanların bu eğitimi almamış kişilerce kullandırılması sakıncalı ve tehlikelidir.

Birinci kalite ağaçlar, su bazlı boya ve cilalar kullanıldığından, ciltten alınarak çocuklara zarar verebilecek zararlı maddeleri içermez.

Her bir ekipman zihinsel ve fiziksel gelişimi en ideal seviyede destekleyen uyaranları sağlar. Ekipmanlar modüler olduğundan dolayı her hafta ilgili nörolojik ve görsel temalara paralellik gösteren farklı bir ekipman parkuru oluşturulur. Bu da gelişimsel açıdan büyük önem taşır.

 • Çocuklardaki merak, keşfetme ve problem çözme becerisini artırır.
 • Her hafta farklı kas gruplarının ve reflekslerin düzenli olarak çalışmasını sağlar.
 • Doğal ortam ve parklarda çalıştırılma olanağı fazla bulunmayan üst kas gruplarını çalıştırır, bu sayede yazı yazma, alet kullanımı gibi ince motor becerilerinin gelişimini hızlandırır.
 • Akciğer kapasitesini artırarak vücudun daha fazla oksijen almasını sağlar.
 • Gelişmiş beyin fonksiyonlarından olan görselleştirme ve motor planlama becerilerini destekler.
 • Vestibüler çalışmalar sayesinde denge ve odaklanma becerilerini üst seviyelere çıkarır .
 • Eğlence seviyesini en üst noktaya taşır.
KindyROO Ekipman

KindyROO’ya Özel Yazılmış Müzikler

KindyROO’da bebeklerin ve küçük çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun, KindyROO’ya özel yazılmış müzikleri programımıza entegre ediyoruz. Erken yaşlarda, belli tarz müziklerin gelişimsel açıdan çok büyük faydası vardır. Nöro-bilimsel çalışmalar, doğru müziklerin aşağıdaki alanlardaki beceri gelişimi için çok faydalı olduğunu ortaya koymuştur:
 • İşitsel algı
 • Algı
 • Sözel hafıza
 • Matematik
 • Dil gelişimi
 • Okuma
 • Konuşma gelişimi
 • Koordinasyon
KindyROO müzikleri genelde marş ritmindedir. Bu temponun çocukların beyin gelişimine özellikle faydalı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. KindyROO’da ayrıca müziklerin çeşitlendirilmesine de özen gösteriyoruz ki çocuklar farklı müzik tarzlarına ve tempolarına aşinalık kazansın. Bazen de daha karmaşık yapısı olan şarkılar kullanıyoruz; örneğin valsler ve klasik müzikler; özellikle Mozart, Vivaldi ve Barok dönemi müzikleri. Çünkü bunlar da gelişen beyin için çok faydalı uyaranlar içeriyor. KindyROO programları için yazılan veya seçilen müzikler, gelişimsel kalıplar içerir ve çocukların beceri gelişimi için ve şarkılarda geçen hareketleri rahatça yapabilmeleri için uygun hızdadır. Ayrıca KindyROO şarkıları neşeli, eğlenceli ve olumludur. Küçük-büyük herkesin hoşuna gider.

KindyROO müzikleri her 3 aylık dönem için 25-30 şarkıdan oluşur ve kayıtlı tüm veliler indirebilir. Böylece bu eğlenceli ve geliştirici şarkıları sadece seanslarda değil, evde, arabada ve dilediğiniz her yerde dinleyebilirsiniz.

KindyROO Müzik

KindyROO Şube Tasarımındaki Detaylar

KindyROO şubeleri çocukların ve ebeveynlerin rahat edeceği, keyif alacağı, kendini güvende hissedeceği yerler olarak özel tasarlanmıştır. Tasarım özelliklerinden, kullanılan malzemelerine, kat planlarından güvenlik ve temizlik prensiplerine tüm detaylar çocukların mutluluğu ve gelişimi üzerine kurulmuştur.

Eğitim Salonları

 • KindyROO eğitim salonları minder alanı ve ekipman alanından oluşur.
 • İdeal seviyede odaklanma ve öğrenim için geniş ve ferahtır.
 • Ekipmanlar, birinci kalite ağaçlardan su bazlı boya ve cila kullanılarak Avustralya merkez ofisten gelen çizimlere göre birebir üretilir.
 • Yer karoları KindyROO’ya özel olarak üretilmiştir. Sağlığa zararlı HCFC maddesi içermez; anti-alerjik, ısı yalıtımlı ve alev geciktiricilidir. Genellikle kullanılan ve kapsamında ağır metaller olan EVA içerikli veya iç mekanlarda kullanılmaması gereken kauçuk içerikli hazır karolardan değildir.
 • Eğitimlerde kullanılan küçük aletler özenle seçilir, CE belgeli sağlığı tehdit etmeyen ürünlerdir.
KindyROO Eğitim Salonu

KindyROO Kasabası

 • Seans öncesi ve sonrasında keyifli vakit geçirmek üzere tasarlanmış bir alandır.
 • Evi, ağacı, marketi, atölyesi, kafesi ve oyuncakları ile çocukların kendilerine ait dünyası gibidir.
 • Yaratıcılığı tetikler ve çocukları keşfetmeye ve hayal etmeye ve sosyalleşmeye yönlendirir.
 • Yer kaplamaları, ekipman alanlarındaki gibi KindyROO’ya özel üretilmiş sağlığa zarar vermeyen karolardır. Kullanılan mobilyalar hem sağlamlık hem de sağlık açısından E1 sertifikalı kanserojen madde içermeyen MDF kullanılarak üretilir.
 • “KindyROO Kasabası”, Seans günleri dışında da şubelerin belirlediği gün ve saatlerinde kayıtlı ailelerimizin kullanımına açıktır.
KindyROO Kasabası

Diğer Alanlar

Şubelerimizde ayrıca tuvalet eğitimini destekleyen WC’ler, emzirme odaları, mama sandalyeleri, alt değiştirme alanları gibi rahatlığınızı sağlayacak alanlar da bulunur.

Temizlik ve Güvenlik

Şubelerimizin tüm alanlarında hijyene en üst düzeyde özen gösterilir. Sürekli ve düzenli olarak tüm alanlar, ekipmanlar ve oyuncaklar temizlenir ve havalandırılır. Temizlik malzemeleri organiktir. Çocukların ağzına götürme ihtimali olduğundan, oyuncakların dezenfektasyonunda sirke kullanılır. Hastalık bulaşmaması için çocukların veya velilerin hasta iken seanslara gelmemeleri teşvik edilir. Bunun için telafi derslerimiz mevcuttur. Güvenlik de çok önem verdiğimiz bir konudur. Şubelerimizde ebeveynlerin çocukların yanından hiçbir zaman ayrılmamasını vurgulasak da tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz:
 • Prizler kapalıdır,
 • Sivri kenarlar ve köşeler sünger bantlar ile kaplanır,
 • Merdivenlerin, asansörlerin girişlerinde güvenlik kapıları vardır.
 • Dolap/çekmece kapaklarında ve pencerelerde güvenlik kilitleri bulunur.
 • Modüler ekipmanların bağlantıları sağlam bir şekilde yapılır ve seans aralarında tekrar kontrol edilir.
 • Çocuklar hizasındaki camlı alanlar korunaklı hâle getirilir.
 • Su sebillerinde sıcak su kilidi bulunur.
 • Bekleme odasındaki serbest oyun alanında 3 yaşından küçük çocuklara uygun olmayan küçük parçalı oyuncak kullanılmaz.

Program içeriğinden, şube standartlarına, kendine özel müzik ve ekipmanlara kadar tüm unsurları titizlikle hazırlanan KindyROO, alanında eşsizdir. Bu sebeple oyun grubu formatındaki diğer uygulamalardan ayrı tutulmalıdır. KindyROO, çocuğunuzun eksiksiz gelişimini en iyi şekilde destekler.

Web Tasarım Düzenleme