SAĞLAYICI:

Unvanı: MOBA Eğitim Turizm İnşaat Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

TANIMLAR

İşbu sözleşmedeki kısaltmalar ve tanımlar şu şekildedir:

  • Sağlayıcı: İşbu sözleşmenin tarafı olarak Moba Eğitim Turizm İnşaat Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve online hizmet/eğitim sunmaya yetkili şubeler ve teknik birimler.
  • Kullanıcı: İşbu sözleşmenin tarafı olarak herhangi bir iletişim kanalı ile eğitim linki edinen işbu sözleşmenin tarafı kişi, veli ve çocuk.
  • KindyROO: Lisanslı eğitimin bağlı olduğu uluslar arası marka.
  • Eğitim: Toddler Kindy Gymbaroo Pty ve Moba Eğitim Ltd. Şti. ’ye bağlı lisanslı ve patentli KindyROO online eğitimi.
  • Klasik eğitim: Velilerin ve çocukların şubeler aracılığı ile toplu halde aldıkları düzenli eğitim.
  • E-KindyROO: Eğitimin düzenli olarak online platformda verilmesini sağlayan her türlü içerik ve materyal.
  • Eğitim linki: Sağlayıcının web üzerinden eğitim verebilmesini sağlayan ulaşım kanalı.
  • Seans: Eğitimin, KindyROO programına ve verimliliğe uygun olarak sağlayıcı tarafından bölünmüş kısmı.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

KindyROO velilerine ve çocuklara eğitimin devamı ve aksamaması amacı ile E-KindyROO aracılığı ile online eğitim verilmesi ve online eğitim talep eden her veli/çocuğun KindyROO eğitiminden faydalanması amacı ile işbu sözleşme kurulmuştur.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

Eğitim E-KindyROO ismi altında velilerin/çocukların ve sağlayıcı eğitmenlerinin katılımı ile online interaktif platformda sürdürülecektir. Kullanıcılar işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş olmaları veya okumuş kabul edilmeleri halinde işbu sözleşmedeki haklardan faydalanabilirler.

İşbu sözleşme hükümleri hakları, şartları, yükümlülükleri ile tamamı bir bütün olarak uygulanır. Kullanıcı işbu sözleşmedeki tüm hükümleri okuduğunu, hükümleri anladığını, haklarını ve yükümlülüklerini anladığını, özgür irade ve açıklıkla sözleşmeye taraf olduğunu kabul ve taahhüt eder.

E-KindyROO kapsamında eğitime başlanılması için Klasik eğitime başlamış veya başlamaya hak kazanmış kullanıcılar için klasik eğitime başlanması için yapılan ödemelere ilişkin bir eksiklik yok ise yapılmış ödemeye tekabül eden online eğitim seansları aşağıdaki şartlar ile verilecektir.

E-KindyROO kapsamında eğitime katılacak veya devam edecek olan ve henüz klasik eğitime başlamamış veya başlamaya hak kazanmamış veya klasik eğitim sürecinde olup E-KindyROO’dan faydalanıp sonraki seanslara katılmak isteyen kullanıcılar talep edilen, alacakları seanslara tekabül eden eğitim ücretini banka transferi yolu ile ödeyeceklerdir. Online eğitim aşağıdaki şartlara tabidir.

E-KindyROO’ya katılım; katılımcıyla eğitim linkinin paylaşılması ve linkin kullanıcı tarafından kullanılması yolu ile yapılmaktadır. E-KindyROO’dan yararlanmak isteyen kullanıcılar talep ettikleri seansların sağlayıcı tarafından belirlenmiş ücretinin banka transferi yolu ile ödenmiş olması şartı ile sağlayıcıya bildirmiş oldukları iletişim adresine gönderilen eğitim linkine sahip olacaklardır. Eğitim linki kullanıcının bildirmiş olduğu herhangi bir iletişim kanalı ile paylaşılır.

Kullanıcının, tarafınca bildirilen iletişim adresinin kullanılabilir olması, ulaşılabilir olması, doğru ve/veya kendisine ait olmasında dürüst davranmak yükümlülüğü vardır. Sağlayıcının eğitim linkini bildirilen iletişim adresine göndermiş olması halinde eğitim linkinin ulaşmamasından, geç ulaşmasından tamamı ile kullanıcı sorumludur. Kullanıcının eğitim linkine ulaşamaması durumunda ilgili hususu sağlayıcıya ivedilikle iletmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşmeye Sağlayıcının elektronik ortamda kullanıcıya göndermiş olduğu veri ile veya resmi www.KindyROO.net sitesindeki yerinde ulaşılabilir. Sözleşmeye ilişkin kullanıcı talepleri ve beyanları info@KindyROO.net adresine açıklamalı olarak bildirilir. Sağlayıcı bütün talepleri ve beyanları değerlendirmekle yükümlüdür.

Kullanıcı www.KindyROO.net resmi adresindeki ve GovernID uygulamasındaki yönlendirmelere uyarak deneme seansı talep edebilir. Kullanıcı ilgili web sitesinde paylaşılan aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını, dolayısı ile kişisel veri paylaştığını kabul eder. Deneme seansına katılım prosedürüne uyarak başvuru yapmış olan kullanıcı resmi sitedeki işbu sözleşmeyi okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılır. Her halükarda kullanıcının ödeme yapmadan önce işbu sözleşmeyi okuduğu, anladığı, taleplerini bilirmiş olduğu, aydınlatılmış olduğu kabul edilir.

FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

Ödeme yapılmış olması eğitime başlanması için şart olup kullanıcının sözleşmeyi kabul ettiğine dair beyanı, kullanıcının yapılmasını istediği değişikliklere uygun hazırlanmış sözleşmenin kabulü anında veya her halükârda E-KindyROO eğitim linkinin edinilmiş olması veya platformuna katılınmış olması veya E-KindyROO videolarına erişimin sağlanmış olmasına kadar yapılmalıdır. Aksi halde durum eğitimden haksız faydalanma teşkil edecektir.

E-KindyROO bedeli Sağlayıcı tarafından belirlenecek olup süreç içerisinde fiyat farkı ve değişiklikleri taraflarca kabul edilmektedir.

Herhangi bir iletişim kanalından Sağlayıcının yetkili merkez ve şubelerine ulaşılması yolu ile E-KindyROO talep edilir. Sağlayıcı; kullanıcının ismini, soy ismini, çocuğun ismini, doğum tarihini e-posta adresini ve fiili adresini sözleşmenin kurulması, uygulanması ve fatura adresinin belirlenmesi amaçları ile talep eder. Kullanıcı talep ederse ve gerekli görülür ise kullanıcının adresine uygun, hangi yakın şubenin eğitimi üstleneceği bilgisi, eğitimin temel şartlarına ilişkin kısa bilgilendirme, işbu sözleşme ve fiyatlandırma/ödeme bilgileri elektronik ortamda gönderilir.

Kullanıcının sözleşmeye onay vermesi/onay vermiş sayılması ve Sağlayıcı tarafından ödeme bilgisi kapsamında gönderilen Banka ve İBAN numarasına ödemeyi yapması halinde Sağlayıcı, eğitim linkini kullanıcı onayının alındığı herhangi bir iletişim adresine gönderir. Bu adres kullanıcı tarafın bildirmiş olduğu adres kabul edilir.

Ödemenin yapılmış olup olmadığına dair kayıtlar ve itirazlar Sağlayıcı tarafından delilleri ile cevaplanır. Ödemelere ilişkin ortaya çıkan ve kullanıcı kusuru ile oluşmuş tüm zarar ve masraflardan kullanıcı sorumludur. Ödeme yapılmamış olmasına rağmen kullanıcının eğitim linkine ulaşmış olması halinde Sağlayıcı tam eğitim ücretine hak kazanır. Bu durum aynı zamanda eğitimden haksız faydalanma teşkil eder.

Sağlayıcının ödeme yapılmadan eğitim vermek yükümlülüğü yoktur. Fiyat politikasında değişiklikler yapmak hakkına Sağlayıcı haizdir. Fiyatlara KDV dahil edilir veya haricen gösterilir. Kullanıcının fatura adresine, kullanıcının paylaşmış olduğu fatura bilgilerine uygun olarak fatura gönderilir.

Kullanıcı tarafından talep edilecek program en az 4 haftalık program olup talep edilen E-KindyROO bedeli taraflar arasında herhangi bir açıklama, şart, koşul görüşülmemiş ise 4 haftalık eğitim verilmesi yükümlülüğünü ve talebini içerir.

LİSANS VE KISITLAMALAR

Eğitim linkinin paylaşılması sonucunda herhangi bir yol ve sebeple kullanıcı veya 3. bir gerçek veya tüzel şahıs tarafından edinilmiş KindyROO eğitimi ile bağlantılı tüm videolar, ses kayıtları, şarkılar, belgeler, sunumlar, interaktif, canlı veya kayıtlı eğitim esnasında alınan tüm kayıtlar, eğitim tekniğini belirleyen her türlü maddi, elektronik unsur, tedarik edilmesi gerekir ise Sağlayıcı tarafından tedarik edilmiş her ürün, materyal Sağlayıcıya ait olup fikri mülkiyet mevzuatın belirlediği tüm hakları Sağlayıcıya aittir.

Kullanıcı, eğitim linki gönderilmesi yolu ile edinmiş olduğu her türlü video ve/veya ses, müzik kaydının veya o esnada herhangi bir kişi tarafından kaydedilen, kaydedilmiş canlı eğitim görüntülerinin tamamının ve paylaşılan belge, sunumların Sağlayıcının markasına bağlı olduğunu, patent/lisanslı ürünler olduğunu ve nihayetinde mülkiyetinin Sağlayıcıya ait olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

E-KindyROO eğitiminin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kullanıcı elinde bulundurduğu linki terk ederek, kayıt altında tuttuğu her türlü video, ses, müzik, doküman kaydını iadesi mümkün değilse veya mümkün ama gereksizse veya kullanıcı tarafından talep edilmiş olmasına rağmen iadesi istenmemiş ise yok edecektir. Kullanıcının yok etmek yükümlülüğü herhangi bir ihtara bağlı olmaksızın sözleşmenin sona ermesi ile başlar yok etme yükümlülüğü derhal yerine getirilir.

E-KindyROO eğitimine ilişkin hiçbir video, ses ve müzik eğitim linki edinerek E-KindyROO programına katılmaya hakkı olan kimse haricinde kullanılamaz. Sağlayıcıya ait ürünler kopyalanamaz, 3. kişilere verilemez, dağıtılamaz, toplu halde kullanılamaz, satılamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, bunlardan türetilmiş çalışmalar ve eğitim yapılamaz, ürünler üzerinden doğrudan veya dolaylı herhangi bir maddi menfaat elde edilemez.

İşbu madde hükmü ile belirlenmiş haklara ve sınırlamalara ilişkin ihlal, sözleşme tarafınca eğitimden haksız faydalanma teşkil eder. Sözleşme tarafı kişi ortaya çıkan zarardan, cezai şarttan ve tüm ferilerinden şahsen sorumludur.

Eğitim linki kullanımı hakkı velinin çocuğuna/çocuklarına bağlı olup sağlanan indirimler de dâhil olmak üzere çocuk sayısına göre belirlenir. Tek E-KindyROO fiyatı tek velinin ve çocuğun eğitimini kapsar.

PROGRAMIN UYGULANMASI

E-KindyROO online eğitim hizmeti olduğundan kullanıcının kendi internet bağlantısının sürdürülebilirliği sorumluluğu ve ortaya çıkan gecikmelerden doğan zarar, masraf sorululuğu kullanıcıya aittir.

Kullanıcı tarafından talep edilmiş hafta sayısına tekabül eden eğitim bedeli karşılığında kullanıcı tarafından satın alınan hafta sayısı ile orantılı olarak haftalık 1 (bir) adet seansa katılmak hakkına sahiptir. Bu seanslar aynı eğitim olup 1 (bir) hafta içerisinde birden fazla seansa katılım mümkündür.

Sağlayıcı eğitimin haftanın hangi günlerinde ve saatlerinde verileceğine dair kararını münhasıran alır. Kullanıcı kendisine ve programına uygun günü ve saati kendisi tercih eder. Kullanıcının her bir başlayan ve devam eden 1 (bir) hafta içerisinde kendisine uygun bir gün ve saat bulamaması halinde eğitim verilmiş sayılır. Eğitimin sözleşmeye uygun verilmesine rağmen kullanıcının faydalanmaması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Eğitim her seans interaktif olarak verilir. Eğitmen, veli ve çocuk birbirlerini internet ortamında görmek, duymak ve birbirleri ile konuşmak imkânına sahip olurlar. Sağlayıcı eğitimin hangi eğitmen ile verileceğine veya devam edeceğine, interaktif eğitim sağlayan online platformun hangisi olacağına münhasıran karar verir.

Sağlayıcının kullanıcıya bildirmek kaydı ile münhasıran karar verdiği her türlü unsurda değişiklik yapmak hakkı vardır.

Eğitim kullanıcı tarafından bilgisayar, telefon veya tablet gibi iletişim cihazları üzerinden bağlanarak E-KindyROO eğitimine katılır.

Verimlilik, kalabalık, eğitmen yoksunluğu, hastalık, kullanıcıdan kaynaklı Sağlayıcı tarafından kabul edilmiş sebepler veya eğitimin gereği gibi verilmesi amaçlanan herhangi bir sebeple haftalık programın değişmesi veya ertelenmesi veya seans saatlerinin değiştirilmesi hakkı Sağlayıcıya aittir. Kullanıcının talepleri münhasıran Sağlayıcı tarafından değerlendirilir.

Kullanıcının faydalanma öncesindeki ve esnasındaki hal ve tavırlarının iyi niyetli olması gerekmektedir. Kullanıcı E-KindyROO’dan faydalanmak amacı ile gerekli ihtimamı gösterecektir, kasten veya kusuru ile eğitimi sürüncemede bırakmayacaktır.

E-KindyROO yalnızca Sağlayıcının belirttiği biçimde ve şekilde kullanılabilir. Sözleşmenin kurulması amacı ile kullanıcıların kendilerine yakın KindyROO şubelerine başvurmaları önerilir. Yapılan başvuru Sağlayıcı tarafından gerekli görülür ise yönlendirilir.

E-KindyROO eğitiminin hangi süre için satın alındığına bakılmaksızın eğitim linkinin kullanıcı tarafından beyan edilen herhangi bir iletişim adresine gönderilmesi halinde hiçbir şart ve hal altında kısmen veya tamamen ücret iadesi talep edilemez.

Kullanıcılar ücretsiz deneme seansından faydalanabilmektedirler. Bu deneme seansı yalnızca bir defaya mahsus olup işbu sözleşmedeki şartlara uygun olarak verilir. Kullanıcının birden fazla deneme seansı talep ederek başka mecralarda veya aynı mecrada en az iki adet deneme seansına katılmış olması eğitimden haksız faydalanma teşkil eder.

MÜCBİR SEBEP VE ÖZEL ŞART

Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda her iki tarafı da etkileyen ve online eğitimin sürdürülememesine sebep bir mücbir sebebin varlığı halinde (savaş, siyan Moba Eğitim Ltd. Şti.’ni ve/veya şubelerini etkileyecek şekilde yangın, deprem, hastalık gibi doğal afet ve felaketlerin varlığı halinde, ekonomik kriz gibi meseleler ile sözleşmenin sürdürülmesi masrafları taraflardan katlanılması beklenmeyecek ölçüde artmış ise.) online faaliyet durdurulur. Mücbir sebebin sona ermesi itibari ile faaliyet yerine getirilir.

Klasik eğitime katılmış olan ve online eğitime devam etmek isteyen kullanıcı tarafın ödemiş olduğu meblağ her bir (bir) haftalık eğitim hakkı için 2 (iki) haftalık eğitim hakkı vermektedir.

FESİH

Kullanıcı online hizmet aldığından ve eğitim linki ile eğitime katıldığından satın almış olduğu KindyROO eğitim programı fiilen sona erdiğinde işbu sözleşme de kendiliğinden, herhangi bir ihtara veya bildirime bağlı olmaksızın sona erer.

Kullanıcı ek program satın almak ister ise işbu sözleşmedeki şartların aynen geçerli olması kaydı ile sözleşme kullanıcı tarafından satın alınan program süresince uzar.

Tarafların sözleşme ile işbu sözleşmeyi anlaşarak sonlandırmak istemeleri halinde hazırlanan ek protokol geçerli olur.

E-KindyROO kullanıcı tarafından satın alındıktan eğitim linki kullanıcının beyan ettiği iletişim adresine gönderildikten sonra tarafların tek taraflı feshi caiz değildir. Kullanıcının sözleşmeyi feshetmesi halinde kullanıcı işbu sözleşmedeki şartların tamamına uymayı ve ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının tek taraflı feshi halinde Sunucunun girmiş olduğu her türlü zarar ve masraftan kullanıcı sorumludur.

CEZAİ ŞART

İşbu sözleşmede belirtilen “ haksız faydalanma “ neticesi doğuran her halde ve durumda kullanıcı 20000 TL (Yirmibin Türk Lirası) ceza ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

Sözleşmenin kurulması için gerekli şartlardan olan kullanıcının adı, soyadı, T.C. numarası, (yabancılık unsuru mevcut ise pasaport numarası), fiili adresi, e-posta adresi, telefon numarası, çocuğunun/çocuklarının adı, soyadı, hangi programdan yararlanılacağının tespiti için doğum tarihleri istenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşmenin kabulü ile KindyROO.net adresinde bulunan “ aydınlatma metni “ belgesini okuması, anlaması ve kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartları öğrenmesi gerekmektedir. İlgili sorumluluk kullanıcıya aittir.

E-KindyROO kapsamında verilen eğitim özel ve gizlidir. Sağlayıcı tarafından sunulan her türlü görüntü, ses, belge, materyal ve markaya bağlı unsur gizlidir. Tarafların birbirleri hakkında edinmiş oldukları bilgileri gizli tutmak yükümlülüğü mevcuttur. Kişisel veriler yalnızca “ aydınlatma metni “ nde yer alan hal ve şartlarda ve yetkiler dâhilinde işlenmektedir.

YETKİLİ MAHKEME VE MEVUZAT

İşbu sözleşme İstanbul/Ataşehir adresinde akdedilmiş kabul edilir. Taraflar arasında işbu sözleşmeye bağlı herhangi bir uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar işbu sözleşmeyi dikkatlice okuduklarını, anladıklarını, kullanıcının sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi istemi hakkı ve imkânı olduğunu ve bu şekilde anlaşmaya vardıklarını kabul ve taahhüt ederler.

YÜRÜRLÜK

Taraflar işbu sözleşmeyi tarafların bildirmiş oldukları iletişim adreslerinden gelen icap üzerine kabul tarihinde yürürlüğe girer. Kullanıcı tarafından satın alınan E-KindyROO programı süresinin bitimine kadar yürürlükte kalır.

Web Tasarım Düzenleme