Bu yaş çocukları dünya kendilerinin sanırlar! Fakat hala beyinlerinin gelişmesi için önlerinde çok yol vardır – hâlâ sağ ve sol taraflarını ayrı ayrı kullanabilme becerisinin gelişmesi gereklidir. Bu özellik 2 yaşına yaklaştıklarında gelişmeye başlar. Ancak mükemmelleşmesi gerekir ki bisiklet kullanma, elini yıkama gibi daha zor işleri başarabilsinler.

  • Bu yaş grubunda tek el ve tek ayak üzerine yoğunlaşmış aktiviteler yapıyoruz, çünkü bu aktiviteler önceki 2 yıllık becerilerini konsolide etmeye yardımcı oluyor.
  • İşitsel hafıza becerilerini ve algılarını geliştirmek için artan komut sayıları ile oyunlar oynatıyoruz.
  • Aynı şekilde görsel hafıza becerilerine yönelik de daha gelişmiş, eğlenceli aktiviteler yaptırıyoruz.
  • Bu yaştaki KindyROO dersleri, duyusal entegrasyon ve lateral hareketler üzerine odaklıdır ve bu sebeple, yaptığımız tek el/ayak içeren çalışmalarda çocuklarımızın artık sağ veya sol tarafını tercih etmesini istiyoruz. Bazı çocuklarda bu bir yıl sonra da oturabilir, fakat okul öncesinde mutlaka tercihini belirlemiş olması gerekir, aksi takdirde çocuk öğrenme güçlükleri ile karşılaşabilir.
  • Sağ ve sol kol/bacağı ile aynı anda farklı hareketler yapma becerisi, beynin en iyi şekilde çalışması için çok önemli bir aşama olan “bilinçli çapraz hareket” aşamasına geçilmesini mümkün kılar. Timsah çalışmalarımız ile KindyROO programının masaj bölümünde bu gelişim desteklenir.
  • Birçok çocuk için konuşma ve anlama becerileri de bu yaşta ilerler. KindyROO’da çocuklara verilen yönergelerin zorluk dereceleri gittikçe artırılarak okul dönemi için çok önemli olan işitsel ve görsel hafıza desteklenir.
  • KindyROO’nun her yaş seviyesindeki programında hazine çantası olarak adlandırılan bir “görselleştirme” bölümü vardır. Bu, çocukların kelimeleri ve resimlerini, etraflarındaki dünya ile ilişkilendirmelerini sağlar.

  Tüm bunlar sadece genel gelişim için değil, okul hayatında birçok soruna yol açabilecek olan ilkel reflekslerin söndürülmesi için de çok önemlidir. KindyROO çocuğunuzun ileriki yaşları için ona çok sağlam bir temel sağlar ve oluşabilecek sorunları önceden engeller.

  30 Ay - 36 Ay Gelişim Basamakları

  • Dikey ve ileri - geri zıplar. Hafif bir yükseltiden yere atlar.
  • Tek ayak üzerinde sekmeye başlar.
  • Top oyunlarına bayılır.
  • Tutunarak her basamakta tek ayak ile merdiven çıkıp iner.
  • Üç tekerlekli bisiklet kullanır.
  • Baskın eli ile olgun tutuşla kalem tutar.
  • 300’den fazla kelime kullanır.
  • “Ben”, “sen”, “biz” gibi kişi zamirlerini kullanır.
  • “Ne”, “nerede” sorularını sorar, “neden” sorularını anlar.
  • Ebeveynleri dışındaki kişiler de söylediklerini anlayabilir.
  • Adını, yaşını, cinsiyetini söyler.
  • Alan ve zamanlama kavramlarını algılar.
  • 3 basamaklı yönergeleri takip eder.
  • Basit kurallı oyunları takip eder.
  • 3 - 4 parçalı yapbozları yapar.
  • Dinleme süresi 5 dakikaya çıkar.
  • Dönem sonunda ebeveynlerinden ayrı kalabilir.
  Web Tasarım Düzenleme