(Mathematical Skills and Motor Life Skills in Toddlers: Do Differences in Mathematical Skills Reflect Differences in Motor Skills?, European Early Childhood Education Research Journal, 2015)
Amaç:
2 yaş 9 aylık çocuklarda erken matematik becerileri ve motor gelişim becerileri arasında olası ilişkileri araştırmak.
Metodoloji:
Bu araştırmada 2 yaş 4 aylık olan 450 çocuk incelendi. Çalışma, amacı 2,5-10 yaş arası çocukların gelişimleri ile ilgili bilgi edinmek olan uzun soluklu Stavanger Projesinden taban datasını aldı. Çocukların matematiksel ve motor becerileri, yapısal gözlemleme yoluyla, doğal ortamlarında, her çocuk için 3 ay süreyle ayrı ayrı çalışan 2 gözlemci ile yapıldı. Matematik becerisi “The Mathematics, the Individual and the Environments” [MIO] kaynağı kullanılarak yapıldı. MIO, 6 bölümden oluşuyor; Sayma&sıralama, numaralandırma, şekil&alan, seri&sıra, matematik dili, mantık yürütme. Bu 6 bölüm de 6'şar maddeden oluşuyor - toplam 36 madde. Her madde için 0, 1, 2 puan veriliyor ve maksimum puan 72. Motor becerisi ise “The Early Years Movement Skills Checklist” [EYMSC] kullanılarak ölçümleniyor. (Chambers and Sugden 2006). EYMSC, 4 bölümden oluşuyor: Kendi işini yapma becerileri, masa başı becerileri, genel sınıf becerileri, rahatlama alanı becerileri.
Sonuçlar:
Yaşı daha büyük çocuklar ile yapılan diğer araştırmalarla paralellik gösterecek şekilde, sonuç olarak matematik ve motor becerileri arasında güçlü bir ilişki gözlendi. Zayıf, orta ve güçlü motor becerisine sahip çocuklar matematikte de zayıf, orta ve güçlü beceri seviyesi gösterdiler. motor-gelisim-grafik-1 Yaklaşık 4-5 yaştaki matematiksel beceri, kişinin sonraki yaşamındaki matematik becerisinin göstergesi oluyor. 2-5 yaş çocuklarının matematiksel becerileri, fiziksel (vücutsal ve algısal-motor) tecrübelerin şekil, alan, sıralama gibi matematiksel konseptler ile olan ilişkisinden ileri geliyor. Matematikte çok önemli yeri olan mantık yürütme de alan becerileri ile ilişkilidir. Gelişmiş ince motor becerisi olan çocuklar nesneleri daha kolay manipüle edebiliyorlar. Böylece beyinlerinde hem alansal kavramlar hem de nesnelerin zihinsel resimleri ince motor becerisi zayıf olan çocuklara göre daha iyi oluşuyor. Bir çocuğun motor becerilerinin desteklenmesi ona farklı alanlarda da fayda sağlar. Yeterli motor gelişim seviyesi olan çocuklar fiziksel ve sosyal çevrenin getirdikleri ile daha kolay başa çıkarlar ve daha çok tecrübe edip anlayabilirler. Bu tecrübeler, onların genel zihinsel gelişimleri ve matematik dahil tüm öğrenme becerileri için büyük önem taşır.
Web Tasarım Düzenleme