Yaşamın ilk yıllarındaki aktif hareket, bir çocuğun yaşamın duygusal iniş çıkışlarına nasıl tepki vereceğinde önemli bir rol oynar.
  Hareket, yeni görevleri öğrenmek için bize gayret ve öz güven veren motivasyon sisteminin uyarılmasını sağlar ve beyindeki duygusal sistemlerin bağlantılarının oluşmasında rol oynar.
  Duyguları kontrol etme ve düzenleme yeteneğini geliştiren çocuklar mutludur ve günlük yaşamın duygusal iniş ve çıkışları ile baş edebildikleri için hayattan daha fazla zevk alırlar. Yaşamın ilk yıllarında çocukların doğru hareket ve egzersizler ile kazandıkları duygusal yönetim becerileri, büyüdükleri zaman daha yüksek bir zihinsel seviyede faaliyet göstermelerini sağlar.
   Çocukların kendi duygularını düzenleme yeteneğini geliştirmek için aktif olarak kendi başlarına keşfetmeleri ve öğrenmeleri gerekir. Hareket yoluyla keşfetmek, gelişmekte olan merkezi sinir sisteminin duygusal ve motivasyonel sisteminin düzenlenmesi için gereklidir.
    Çocuk egzersiz yaptığında, kortizol gibi stres hormonlarının seviyesi azalır ve “iyi hissetme” hormonlarının yani endorfinin salınımı artar.
     Eğer beyin yeterli endorfin salgılamazsa, stres sistemleri aktive olur ve çocuk artan öfke, depresyon ve saldırganlık hisseder. Öğrenme becerileri de olumsuz etkilenir.
     Öte yandan, çocuğun yaşamında stresi sıfırlamak da doğru değildir. Düşük stres seviyelerinin deneyimlemesi gereklidir. Çocuğun stres altında olmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmesi ve stresini nasıl azaltacağını öğrenmesi gerekir.
      Bir yetişkin, sürekli olarak çocuğun stresli deneyimlerden kaçınmasına veya stresini gidermesine yardımcı olursa, çocuk ebeveynlerinin yanından ayrıldığında duyguları yönetmekte zorlanır. Hiç stres yaşamamak, çok fazla stres yaşamak kadar olumsuzdur, çünkü çocuklar sabırlı olmayı veya karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmayı öğrenemezler ve bu duygusal düzenleme ve kontrol becerisini azaltır. Ailelerin bu dengeyi sağlamaları önemlidir.

       KindyROO’da Duygusal Olgunluğun Gelişmesi İçin Neler Yapıyoruz?

       • Programımız motor beceri olgunluğunu sağlayan birçok fiziksel egzersiz ve hareket aktivitesini içermektedir. • Ebeveynler veya bakıcılar programımıza aktif olarak katılır, çocuklar yeni zorluklarla mücadele ederken ve yeni beceriler öğrenirken destek, sevgi ve güvenlik ortamı sağlarlar. • Çocuklar programın yapısında ve rutininde kendilerini güvende hissederler. Böylece yeni görevleri keşfetmek ve denemek için öz güvenlidirler. • Çocuklar ebeveynlerinin de desteğiyle, deneme yanılma yoluyla yeni bir görev öğrenme fırsatına sahiptir. Çocuklar ilk seferde doğru yapamasa bile, yeterince pratik yaptığında başarabileceklerini deneyimleyerek öğrenirler. • Yeni bir görevi başarıyla yapabilmek; kendileri, yetenekleri ve gelecekte başarabilecekleri ile ilgili güvenlerinin gelişmesini sağlar. • KindyROO programı başarıyı teşvik eder ve başarılı çocuklar mutlu çocuklardır.
       Web Tasarım Düzenleme