(Independent and Combined Influence of the Components of Physical Fitness on Academic Performance in Youth, The Journal Of Pediatrics, 2014)
Amaç:
Fiziksel kondisyon bileşenlerinin gençlerde akademik performans üzerindeki bağımsız ve birleşik etkilerini incelemek.
Metodoloji:
Bu kesitsel çalışmada 6-18 yaş arası 989'u kız, 2038 genç kullanıldı. Kardiyo-respiratuar kapasite 20m hızlı koşu testi ile ölçüldü. Motor beceri; hareket hızı, çeviklik ve koordinasyon ölçen 4x – 10m hızlı koşu testi ile değerlendirildi. Kas gücü z-skoru el kavrama gücü ve ayakta uzun atlama mesafesi ile ölçüldü. Akademik performans, 4 indikatör kullanılarak okul kayıtları ile ölçüldü: Matematik, dil, matematik&dil ortalaması, genel not ortalaması.
Sonuçlar:
fiziksel-kondisyon-grafik-1Kardiyorespiratuar kapasitenin ve motor becerinin, tüm akademik başarı kriterleriyle ilişkili olduğu gözlendi - kondisyon ve kilolu olma indikatörleri düzeltildiğinde bile (tüm P<0,001). Fakat tekil olarak kas gücünün akademik performans ile ilişkisi olmadığı gözlendi. Ayrıca risk gruplarında, akademik performansta düşük kardiyorespiratuar kapasite ve düşük motor becerinin birleşik yan etkisi gözlendi. Çalışma özellikle motor becerinin akademik başarı ile doğrudan ve çok güçlü bir ilişkisi olduğunu kanıtlıyor. fiziksel-kondisyon-grafik-2 Motor beceri ve akademik performans arasındaki ilişkide iki farklı nöromekanizma yatıyor olabilir. İlk olarak, motor beceriler synaptogenesisi – yani sinapsların çoğalmasını sağlar, beyin türevli nörotrofik faktörü artırarak nöron canlılığını ve işlevlerinin sürdürülmesini sağlar, tirozin kinaz reseptörlerini artırır ve motor korteksi düzenler. İkincisi, motor becerilerde omuriliğin payı çok önemlidir. Böylece, motor beceri ile sağlanan koordineli beyin hücresi değişimleri sayesinde zihinsel gelişim destekleniyor olabilir. Yüksek motor beceriye sahip olanların yüksek akademik performans göstermesini açıklayan bir diğer unsur ise motor becerilerde ihtiyaç duyulan zihinsel işlemlerdir. Başka bir açıklama da şu olabilir; neoserebellum ve dorsolateral prefrontal korteks ortak aktivasyonu ile hem motor hem zihinsel performans için benzer beyin yapıları kullanılıyor.
Web Tasarım Düzenleme