Program:

Potansiyeli açma programı, Margaret Sassé (KindyROO Kurucusu), Marianne Schriever (Nöro-gelişimsel Danışman) ve Dr. Jane Williams (KindyROO Genel Müdürü) tarafından geliştirilmiştir.

Program, beynin yönetimsel fonksiyonlarına temel oluşturan duyusal entegrasyon, refleks inhibisyonu, motor gelişim ve algısal gelişimi kapsar.

İlkokula hazırlıktan 6. sınıfa kadar olan (5-11 yaş) ve her gün, 25'er dakikadan oluşan program, çocukların nörolojik gelişimlerine odaklanarak potansiyellerini açmak üzere tasarlandı.

Araştırma:

2011-2014 yılları arasında Victoria, Avustralya'daki ilkokullarda uygulanarak programın faydası araştırıldı. Sonuçlar program öncesi ve program sonrası olacak şekilde NAPLAN skorları ile ölçümlendi. NAPLAN Avustralya'nın ulusal değerlendirme programıdır ve standardize testleri bulunur.

Araştırma sonucundaki bulgular KindyROO programının tartışılmaz başarısını ortaya koyuyor.

Sonuçlar:

Araştırma kapsamında 1.sınıf çocukları, 25 dakikalık günlük aktif hareket programına katıldılar. Birçok alanda gözle görülür gelişmeler oldu: Gelişimsel yaş ve beceri, sosyal beceriler, sınıf ve okul bahçesindeki davranış, okuma ve sayısal beceriler, duygusal denge ve okuldan aldıkları keyif.

Çocuk sayısı Ortalama Gelişimsel Yaş – Program Öncesi Ortalama Gelişimsel Yaş – Program Sonrası
Çocuk (n=42) 5,6 8,85
(Gerçek ortalama yaş: 6,4) (Gerçek ortalama yaş: 7,25)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, gerçek yaş ortalaması 6,4 iken, 5,6 yaş gelişimi gösteren 42 çocuk, sadece 10 ay süreyle KindyROO Potansiyeli Açma programına katıldıklarında, gerçek yaşları 7,25 olmasına rağmen gelişimsel yaşları 8,85e çıkmıştır.Bu 10 aylık sürede gelişimlerinin de 10 aylık gelişmesi beklenirken 2 yıldan fazla bir ilerleme olmuştur.Üstelik gelişme sadece tek bir çocukta değil, sınıftaki tüm çocuklarda gözlenmiştir.

2011'de program öncesi öğrencilerin %79'u Bant 4 üzeri sonuçlar çıkartırken, potansiyeli açma programı sonrasında öğrencilerin %92'si Bant 4 ve üzeri sonuçlar almıştır.

Resimde Anthony adlı öğrencinin test öncesi ve test sonrası çizimleri görülüyor. Test öncesi gerçek yaşı 7 yıl 1 ay iken çizimleri 5.3 yaş seviyesinde idi. KindyROO programı sonrası, gerçek yaşı 7 yıl 10 ay olduğunda çizimleri 11 yaş seviyesine ilerledi.

Sadece test sonuçları değil, öğretmenler de sınıflarındaki tüm çocuklarda birçok alanda gelişmeler gözlemlediklerini bildirdi:

  • Hem sınıfta hem okul bahçesindeki davranış & başkaları hakkında farkındalık
  • Elindeki işe konsantrasyon ve dikkat
  • Fiziksel beceri ve dayanıklılık
  • Sayısal ve sözel beceriler
  • Duygusal denge
  • Yönetimsel fonksiyonlar:
  • Hafıza (bilgiyi akılda tutarak sonradan kullanma)
  • Zihinsel esneklik (farklı işler arasında değişiklik yapabilme)
  • Kontrol becerileri (dikkatini, davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını kontrol)

Bu alanlarda çocukların gerçek yaşlarından çok daha üst seviyede performans gösterdiği gözlendi.

Web Tasarım Düzenleme