Çoklu-duyu uyarılmaPrematüresı; işitme, dokunma, görme, vestibüler ve/veya koklama duyularının eşzamanlı olarak uyarılmasıdır. Çoklu-duyu uyarılmasının bebeklerin sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde ciddi anlamda olumlu etkleri olduğu kanıtlanmıştır 1, 2.

Erken doğan bebekler üzerinde yapılan ve 3 yıl süren bir araştırmada 41 prematüre bebek takip edilmiş; 20 bebek kontrol grubu olurken, diğer 21 bebeğe aileleri tarafından çoklu-duyusal masaj uygulanmıştır. 3 yıl sonunda, masaj uygulanan 21 bebeğin dil ve motor gelişimi alanlarında Bayley Skalasına göre çok daha yüksek gelişim skorları gösterdikleri gözlenmiştir 1. İDGV MÜDAHALESİ

İşitsel-dokunsal-görsel-vestibüler (İDGV) müdahale, prematüre bebeklerde çoklu-duyu uyarılması yönetmlerinden birisidir. İDGV müdahalesi genellikle şu şekilde uygulanır: 10 dakikalık bir masaj esnasında (dokunsal uyarı), bebek ile göz teması kurarak (görsel uyarı), yumuşak bir ses tonu ile konuşma (işitsel uyarı) ve arkasından 5 dakika yatay sallanma (vestibüler uyarı) 3, 4.

İki farklı araştırmanın sonucuna göre, prematüre bebeklerde İDGV müdahalesinin bebeğin atiklik ve dikkat seviyesini artırdığı 5 gözlenmiştir. Ayrıca her iki araştırmada da İDGV müdahalesi yoluyla çoklu-duyu uyarılmasının bebeklerde ağız yoluyla beslenmeyi geliştirdiği ve dolayısıyla emzirme aşamasına geçişte büyük katkı sağladığı gözlenmiştir 3, 5.

Başka bir araştırma da göstermiştir ki; prematüre bebeklerde İDGV müdahalesinin bebeğin ilk yılı boyunca anne tarafından uygulanması, annenin üzüntü ve stresini azaltarak anne-bebek ilişkisini geliştirmiştir 6.

İDGV müdahalesinin başka bir olumlu etkisi de nöro-motor gelişim üzerinedir. 50 prematüre bebek üzeride yapılan bir araştırma sonucu göstermiştir ki, İDGV müdahalesi yoluyla çoklu-duyu uyarılması alan prematüre bebeklerin nöromotor skorları daha yüksek çıkmış ve tonal olgunlaşmalarının ilerde olduğu gözlenmiştir 7.

Çoklu-duyu uyarılması sadece prematüre bebekler için değil, tüm bebekler için çok değerlidir. Önemli olan nokta ise bunun ayrıca zaman ayırıp yapılması gereken bir “görev” olmadığıdır. Çoklu-duyu uyarılmasını, banyo zamanı, bez değişim zamanı, oyun zamanı gibi günlük rutinlere entegre edebilirsiniz.

Günlük aktiviteler içerisinde ve sevgiyle uygulanan çoklu-duyu uyarılması, bebeğinizin sağlıklı zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi için harika bir temel oluşturur. Bu konuda erken çocukluk dönemi nörolojik ve motor gelişim merkezlerinden destek alabilirsiniz.

Referanslar:

  1. Guellai B, et al. Cues for early social skills: direct gaze modulates newborns’ recognition of talking faces. PLoS One. 2011;6(4):e18610.
  2. Gabis LV, et al. The influence of a multisensory intervention for preterm infants provided by parents, on developmental abilities and on parental stress levels. J Child Neurol. 2015;30(7):896-903
  3. White-Traut RC, et al. Effect of auditory, tactile, visual, and vestibular intervention on length of stay, alertness, and feeding progression in preterm infants. Dev Med Child Neurol. 2002;44(2):91-7.
  4. White-Traut RC, et al. Salivary cortisol and behavioral state responses of healthy newborn infants to tactile-only and multisensory interventions. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2009;38(1):22-34
  5. Medoff-Cooper B, et al. Multisensory intervention for preterm infants improves sucking organization. Adv Neonatal Care. 2015;15(2):142-9.
  6. Holditch-Davis D, et al. Maternally administered interventions for preterm infants in the NICU: effects on maternal psychological distress and mother-infant relationship. Infant Behav. Dev. 2014;37(4):695-710.
  7. Kanagasabai PS, et al. Effect of multisensory stimulation on neuromotor development in preterm infants. Indian J Pediatr. 2013;80(6):460-4.

Yorum Yok

Yorumlar kapalı.

Deneme Dersi Randevusu İçin Tıklayın